Som ein del av «Noreg møter Europa»-serien, tar dette seminaret for seg resultatet i det franske valet. Professor ved Sciences Po Christian Lequesne gir deg denne dagen ein gjennomgang av resultatet ved valet i Frankrike to dagar tidlegare og implikasjonane dette kan ha for framtidig fransk politikk.

Christian Lequesne har vore professor ved Sciences Po i strasbourg sidan 1988. Han var visedirektør ved CERI frå 2000 til 2003, og direktør same stad frå 2009 til 2013. Sidan 2015 har han vore «visiting professor of honour» ved Department of Social Sciences ved Charled University i Praha.

Ordstyrar er seniorforskar ved NUPI, Pernille Rieker. Hennar forskingsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utanriks- og tryggingspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og dei andre nordiske lands utanriks- og tryggingspolitikk. I tillegg har ho arbeidd med dialog og konfliktførebygging meir generelt.

Dette seminaret blir strøymt live. Følg oss på YouTube: