Regjeringer tilbyr ofte betydelige skattekutt under kontraktsforhandlinger uten å forstå hva dette kan bety for statens inntekter. Når avtaler så er blitt avtalt, prøver selskaper så å forbedre disse vilkårene ved å engasjere seg i "treaty shopping" mellom land.

President og grunnlegger av ”Resources for Development Consulting”, Don Hubert, besøker NUPI 12. desember for å snakke om rapporten og rammeverket. Arrangementet er koordinert av Skattjakt-nettverket.

Til og med under gode forutsetninger klarer ikke regjeringene å oppnå en viss innekt fra naturressursene. Dette er blant annet fordi bedrifter kan underrapportere mengden og kvaliteten på råvaren, samt selge til tilknyttede selskaper/datterselskap under markedsverdi. Bedrifter kan også overrapportere prosjektkostnadene ved å kreve ikke-støtteberettigede kostnader, og overdrive kostnadene for varer og tjenester fra et tilknyttet firma.

Det finnes mange måter å gå glipp av statsinntekter på, men det er også klare mønstre. Regeringer kan beskytte inntektene sine ved å tilpasse en vurdering av inntektsrisiko til landets lovgivning, de spesifikke råvarene, selskapene og deres struktur av datterselskaper og filialer, samt mulige smutthull i kontrakten mellom selskap og staten.

Presentasjonen vil fokusere på eksempler på inntektstap fra Afrika, og på ulike strategiers effektivitet i å hjelpe landene til å sikre en god inntekt fra naturressursene.

Rapporten kan lastes ned her

Don Hubert er president for Resources for Development Consulting, et forskningsfirma som hjelper innbyggere i ressursrike utviklingsland og sikre en god del av naturressursformuen.  Arbeidet hans fokuserer på å analysere kontrakter fra utvinningsindustrien og finansregimer, modellering av statens inntekter, vurdering av sårbarhet for unndragelse av selskapsskatt og identifisering av korrupsjonrisiko. Han har utført økonomiske analyser av utvinningssektor-prosjekter i Belize, Kambodsja, Tsjad, Kenya, Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda og Zimbabwe. Han var tidligere en kanadisk diplomat og universitetsprofessor. Han har doktorgrad ved Universitetet i Cambridge, Storbritannia.

Ordstyrer er NUPI-forsker Morten Bøås.