Endringar i klima, geopolitikk, teknologi, konjunkturar og busetjingsmønster medfører nye utfordringar og moglegheiter i nord. Kan vi framleis basere oss på strategiane og satsingsområda til dei siste tiåra, eller er det på tide å justere kursen? Vi utfordrar politikarar og ekspertar innanfor næringsliv og forsking til komme med betraktningane sine rundt utviklinga i nordområda dei neste ti åra.

Program:

12:15   Lunsj blir servert

13:00   Opning ved:

Helge Blakkisrud, Seniorforskar, leiar for forskingsgruppa for Russland, Eurasia og Arktis

Frode Mellemvik, Direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet

13:10   Innleiingsforedrag v/ utanriksminister Børge Brende

13:25   Paneldiskusjon: Den politiske dimensjonen i nordområda.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleiar i Nordland fylkeskommune

Grete Ellingsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Lillehammer og professor II ved NUPI

Elana Wilson Rowe, Seniorforskar ved NUPI og professor II ved Nord universitet

Moderator Arne O. Holm, redaktør for High North News 

14:30   Pause

14:45   Paneldiskusjon: Moglegheitene til næringslivet i nordområda.

Hans Jakob Hegge, CFO i Statoil

Anders Oskal, leiar for det internasjonale senteret for reindrift

Arve Ulriksen, administrerande direktør i Mo industripark

Odd Jarl Borch, professor ved Nord universitet

June Borge Doornich, postdoktor, Nord universitet

Ordstyrar: Petter Nore, sjefsanalytikar for energi i Utanriksdepartementet og professor II ved Nord universitet

16:15   Avslutning

Du kan følgje seminaret vårt live på YouTube: