Siden 1947 har Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board snakket om ‘Doomsday Clock’ – dommedagsklokken – som er en analogi for trusselen om global atomkrig. Den hypotetiske globale katastrofen er "midnatt". Det opprinnelige "klokkeslettet" i 1947 var syv minutter til midnatt.

70 år senere står klokken på to og et halvt minutt på midnatt på grunn av president Donald Trumps kommentarer om Nord-Korea, Russland og atomvåpen. Dette er klokkens nest nærmeste nivå til midnatt siden den ble introdusert.

Den pågående og stadig mer alvorlige konflikten på den koreanske halvøya er kompleks. Den involverer minst seks direkte berørte land som har antagonistiske ideologier, og ulike politiske og økonomiske systemer. Den inkluderer de to stormaktene i verden, en på hver side av avgrensningslinjen. Dessuten er det en konflikt med røtter i den koloniale fortiden, påvirket av beslutninger fra de seirende kreftene etter andre verdenskrig, uten hensyn til koreansk vilje. Videre er Nord-, og Sør-Korea brent barn av en fullverdig krig som endte med våpenskjold og et delt land, men ingen fredsavtale.

De fleste kjenner konflikten fra mediedekning. Nyanser er knappe råvarer, bakgrunnsinformasjon er sjelden presentert, men likevel får Korea-konflikten stor plass i utenlandske nyheter. Dermed vet alle om konflikten, og har ofte en mening om dette og om partene.

Til å snakke om dette kommer Geir Helgesen til NUPI. Han er direktør ved Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) og har blant annet forsket på kulturell sosiologi, Korea og Øst-Asia og sammenliknende politikk. Presentasjonen vil utfordre det forenklede medieskapte bildet og fokusere på problemer som ofte ignoreres, eller feilaktig tilskrives liten betydning. Målet er å peke på mulige løsninger og samtidig flytte viseren på The Doomsday Clock på riktig måte: bakover.

Kommentarer vil bli gitt av to NUPI-forskere. Sverre Lodgaard som er ekspert på geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, atomkraftkontroll og -nedrustning og atomprogrammene til Iran og Nord-Korea. Bjørnar Sverdrup-Thygeson som for tiden jobber med forskning på EU-Kina-relasjoner og de nordiske landenes utenrikspolitikk overfor Kina.

Ordstyrer er Kenneth Bo Nielsen, nettverkskoordinator for Asianettverket, UiO.