Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Russlandskonferansen 2017 - konkurrerande røyndommar

Hybrid krigføring i Ukraina og lekne dokument under den amerikanske presidentvalkampen har ført til diskusjon rundt fenomenet russisk propaganda og påverknad.
30 november 2017
08:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Engelsk

Døma over er berre to av ein serie av hendingar som har ført til stadig meir snakk om russisk bruk av propaganda, desinformasjon og påverknadsoperasjonar. Media har til alle tider og i alle land blitt brukte til politisk påverknad, men døma over antydar at det finst ei spesifikk russisk tilnærming til bruken av sosiale og tradisjonelle medium for å utøve politisk kontroll og innverknad. Og etter kvart som internett speler ei stadig større rolle i liva våre, vil sosiale media mest sannsynleg bli eit endå meir relevant domene for politisk konflikt.

Russlandskonferansen 2017 ønskjer å ta diskusjonen rundt dette eitt steg vidare. Vi vil diskutere den viktige, men ofte omsetje, innanrikspolitiske konteksten for russiske styresmakters bruk av propaganda og desinformasjon. I kva grad er vinklinga på nyheitsformidling/ desinformasjon styrt av innanrikspolitiske omsyn? I tillegg vil vi sjølvsagt også diskutere internasjonal politikk: Kva fortel bruken av – og diskusjonen om – politiske påverknads-operasjonar om russisk utanrikspolitikk og om forholdet mellom Russland og Vesten?

Målet er i kvart panel å trekkje fram ulike perspektiv for betre å kunne skilje realitetar frå hype og dermed kunne bidra til ein meir nyansert diskusjon om strategiske grunngivingar og moglege effektar.

Program:

08.30

Registrering og kaffi

09.00

Opning Helge Blakkisrud, seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for Russland, Eurasia og Arktis på NUPI

09.15

Diskusjonspanel 1: Internet, Media and Politics in Russia

 

Ordstyrar: Mette Skak, Aarhus Universitet, Danmark

 

Daniel Treisman, UCLA, USA: Russia and the Informational Autocracy

 

Iliya Kiriya, HSE Moskva, Russland: Internet and New Media as Alternative Media in Russia

 

Andrej Soldatov og Irina Borogan, uavhengige journalistar, Moskva: The Kremlin's Wars on the Internet

10.45

Kaffipause

11.00

Paneldiskusjon 2: Russia, the West and the Competition over Narratives in International Affairs

 

Ordstyrar: Lars Rowe, FNI

 

Sarah Oates, University of Maryland, USA: Russian Propaganda and American Media: A Parasitic Relationship

 

Julie Wilhelmsen, NUPI, Norway: The Dynamics of Russian-western Interaction – the Case of Norway

 

Kadri Liik, ECFR, UK: What does Russia want?

12.30

Lunsj

13.15

Paneldiskusjon 3: Competition over Narratives: Case Studies

 

Ordstyrar: Cristina Archetti, Universitetet i Oslo

 

Joanna Szostek, Royal Holloway, Storbritannia: Russia, Ukraine and Strategic Narratives

 

Jakub Godzimirski, NUPI, Norway: Russian Strategic Communication and Political Ambitions in Europe

 

Hanna Smith, Hybrid Coe, Finland: Hybrid Warfare

15.00

Slutt

30 november 2017
08:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Engelsk