Dette er spørsmål Sonja Stojanovic Gajic kjem til NUPI for å diskutere den 22. mars. Gajic er direktør for Beograd Centre for Security Policy (BCSP), og ho skal presentere si vurdering av den politiske og tryggingsmessige situasjonen i Serbia og Vest-Balkan, støtta med resultat frå undersøkingar. Seminaret er ein del av "Noreg møter Europa"-serien på NUPI.

Sonja Stojanovic Gajic har ei mastergrad i politikk, tryggleik og integrasjon med utmerking frå School of Slavonic and Eastern European Studies, University College London.

Etter presentasjonen vil det vere mogleg for publikum å stille spørsmål.