Kinas president Xi Jinping og hans administrasjon har nå startet på sin andre periode ved makten, med en tilsynelatende mer sentralisert og styrket maktposisjon. President Xi har også nylig vedtatt flere viktige utenrikspolitiske endringer, noe som tyder på at han har fått mer makt enn sin forgjenger. Hans økonomiske politikk har imidlertid beveget seg mellom ulike tankeretninger innad i partiet.

På dette arrangementet vil Toshiya Tsugami presentere politiske observasjoner av Xi Jinpings andre periode, og en analyse av den kinesiske økonomiens fremtidsutsikter. Tsugami vil også snakke om håp og bekymring over Kinas utenrikspolitikk, sett fra naboens – Japans - synspunkt.

Toshiya Tsugami er president i Tsugami Workshop Ltd., et uavhengig kinesisk bedriftsrådgivningsfirma. Han har utdannelse fra University of Tokyo (Faculty of Law), arbeidet i Japans økonomi-, handels- og industridepartement (METI) og observert Kinas WTO-forhandlinger. Han har også vært økonomisk rådgiver på ambassaden i Beijing og METIs direktør for Nordøst-Asia.

Tsugami har til dags dato skrevet seks bøker. Den første, "China's Rise", vant Suntory Prize for samfunnsvitenskap og humaniora i 2003.

Opponent til Tsugami er NUPI-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson. Han har blant annet forsket på virkningene av Liu Xiaobo’s fredspris på norsk-kinesiske handelsrelasjoner, og hvordan Kina benytter seg av økonomiske virkemidler som utenrikspolitisk verktøy.

Ordstyrer er NUPI-forsker Wrenn Yennie Lindgren.