Etter sikkhetskonferansen i München i 2007 har Vladimir Putin identifisert Vesten som folkefiende nr. 1. Siden da har han brukt en rekke instrumenter fra cyberangrep til informasjonskrigføring til å undergrave den vestlige demokratiske ordenen.

Mindre kjent er hans referanse fra Valdai-konferansen i 2013 om Russland som en sivilisasjonsstat med privilegerte sivile interesser i land med store russiske bosettinger. Vesten blir sett på som en evig fiende av Russlands kulturelle identitet. Dermed kan det se ut som at Russland er på kollisjonskurs med den vestlige verden.

Christopher Coker er professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics. Han har skrevet 23 bøker, inkludert hans siste, The Rise of Civilizational State, som publiseres i 2019. Coker foreleser også på flere av verdens ledende forsvarsinstitusjoner, inkludert Royal College of Defense Studies i London, NATO Defence College i Roma og National Institute of Defence Studies i Tokyo.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Patrick Cullen.

Arrangmentet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: