Indonesia har den nest lengste kystlinjen i verden, og den er hjem til nesten 100 millioner mennesker. Fisking er en grunnleggende kilde til mat, inntekt og kulturarv til landets innbyggere, samtidig som den er helt avgjørende for nasjonal matsikkerhet og god ernæringsmessig helse. Samtidig står Indonesia overfor alvorlige utfordringer med bærekraftighet, både på grunn av nedbrytning av viktige marinehabitat, og klimaendringer som gjør det vanskelig å opprettholde fangstnivået.

På bakgrunn av dette har Indonesias regjering med Susi Pudjiastuti i spissen lansert en ny fiskeripolitikk basert på tre grunnpilarer: suverenitet, bærekraftighet og velstand. Målet er å i større grad kontrollere havområdene rundt landet, noe som også inkluderer kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

Norge og Indonesia jobber sammen om bekjempelse av fiskerikriminalitet, og fagdirektør i Fiskeriforvaltningens analysenettverk i Nærings- og Fiskeridepartementet, Gunnar Stølsvik, skal før Pudjiastutis presentasjon snakke om samarbeidet de to landene har.

Susi Pudjiastuti er fiskeriminister ved ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) under president Joko Widodo.

Ordstyrer er Åsmund Weltzien.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs Youtube-kanal: