Åsmund Weltzien

Kommunikasjonssjef

Åsmund_Weltzien.jpg

Åsmund Weltzien er kommunikasjonssjef på NUPI. Han har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker og forskningsleder i Telenor R&D og som diplomat og saksbehandler i Utenriksdepartementet.

Weltzien jobber for å fremme NUPIs forskning til et bredt publikum og til brukerne av forskningen vår. Han er spesielt opptatt av å bidra til at NUPIs forskere skaper sosial og vitenskapelig impact, å forbedre vår digitale kommunikasjon gjennom utvikling og eksperimentering, og å bygge nettverk blant fagpersoner, brukere og interessenter der kunnskap og innsikt deles på tvers av institusjoner og sektorer. 

I Telenor var Weltziens egen forskning fokusert på utviklingen av nye digitale teknologier og hvordan informasjon og påvirkning spres i sosiale nettverk. I Utenriksdepartementet har han jobbet med ulike felt som norsk klimapolitikk, sikkerhetspolitikk, og europapolitikk. Fra 2011 var Weltzien en del av UDs Refleksprosjekt, som skulle bidra til utvikling av utenrikspolitikken gjennom offentlig debatt om sentrale utenrikspolitiske temaer.

Weltzien har vært kommunikasjonssjef på NUPI siden 2013.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler