Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

Korleis påverkar konflikten mellom Russland og Vesten situasjonen i Arktis? Bli med på NUPIs årlege russlandskonferanse 14. september der blant anna dette skal diskuterast.
13 september 2018
08:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset, Oslo
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Konflikt
  • Engelsk

Arktis har lenge blitt sett på som ein region prega av internasjonalt samarbeid på både multilateralt og bilaterale nivå. Sjølv om forholdet mellom Russland og Vesten har blitt kraftig forverra etter krisa i Ukraina, meinte mange at arktisk samarbeid i stor grad kunne halde fram med å vere urørt.

Korleis påverkar dei forverra relasjonane mellom Vesten og Russland samarbeidet i Arktis? Vil samarbeidet også denne gongen kunne skjermast, eller går vi mot ei politisk nedkjøling i nord? Dette er nokre av spørsmåla som skal diskuterast på NUPIs årlege Russlandskonferanse, som i år blir halde 14. september på Litteraturhuset i Oslo.

På konferansen blir det også presenterte resultat frå det NFR-finansierte CANARCT-prosjektet, som har hatt som mål å kartleggje korleis dynamikken i forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvatnet av Ukraina-konflikten påverkar samarbeidet mellom Russland og andre aktørar i Arktis.

PROGRAM:

08.30-09.00

Registrering og kaffi

09.00-09.10

Opning ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

09.10-10.10

Paneldiskusjon 1: The Arctic as a domestic issue in Russia

 

Ordstyrar: Arild Moe (FNI)

 

Helge Blakkisrud (NUPI): Defining the Arctic the Russian way

 

Nina Poussenkova (IMEMO, Moskva): Russia's Arctic Energy

 

Dmitriy Tulupov (St Petersburg State University): The concept of “opornaya zona” in the Russian Arctic

10.10-10.30

Kaffipause

10.30-11.45

Paneldiskusjon 2: The Arctic as a meeting place

 

Ordstyrar: Anja Salo (Barentssekretariatet)

 

Aleksander Sergunin (St Petersburg State University): The Russian perspective

 

Kristian Lundby Gjerde (NUPI): Interaction Effects in the Arctic

 

Heather Conley (CSIS): The US perspective on the Arctic

11.45-12.30

Lunsj

12.30-13.20

Key note ved utanriksminister Ine Eriksen Søreide

13.20-14.30

Paneldiskusjon 3: Arctic Futures

 

Ordstyrar: Katarzyna Zysk (IFS)

 

Pavel Baev (PRIO): Hard security challenges in the Arctic

 

Konstantin Zaikov (Arctic Strategic Center, NARFU): The future of international cooperation in the Arctic: a view from the region

 

Jakub M. Godzimirski (NUPI): Arctic futures – three basic scenarios

13 september 2018
08:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset, Oslo
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Konflikt
  • Engelsk