Arktis har lenge blitt sett på som en region preget av internasjonalt samarbeid på både multilateralt og bilaterale nivå. Selv om forholdet mellom Russland og Vesten har blitt kraftig forverret etter krisen i Ukraina, mente mange at arktisk samarbeid i stor grad ville kunne forbli uberørt.

Hvordan påvirker de forverrede relasjonene mellom Vesten og Russland samarbeidet i Arktis? Vil samarbeidet også denne gang kunne skjermes, eller går vi mot en politisk nedkjøling i nord? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres på NUPIs årlige Russlandskonferanse, som i år avholdes 14. september på Litteraturhuset i Oslo.

På konferansen blir det også presentert resultater fra det NFR-finansierte CANARCT-prosjektet, som har hatt som mål å kartlegge hvordan dynamikken i forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvannet av Ukraina-konflikten påvirker samarbeidet mellom Russland og andre aktører i Arktis.