Den nye visjonen til USAs cyberforsvar og det amerikanske forsvarsdepartementets cyberstrategi for 2018 ser ut til å gjenspeile en grunnleggende endring i strategisk tenking.

Det amerikanske cyberforsvaret har en tanke om å opprettholde kontroll gjennom «kontinuerlig tilstedeværelse» og et proaktivt forsvar. Presentasjonen vil analysere effektiviteten av den nye cyberstrategien og implikasjoner den kan ha for allierte.

Hvordan søker amerikansk cyberforsvar å utføre aktiviteter i cyberspace? Vil strategien føre til en økende spenning i cyberspace og i verden? Kan den undergrave tillit mellom allierte?

Dette skal Max Smeets se nærmere på når han gjester NUPI den 1. november. Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Karsten Friis.

Dr. Max Smeets er seniorforsker ved Center for Security Studies (CSS), ved ETH Zurich. Han er også tilknyttet Stanford University Center for International Security and Cooperation og han er forsker ved Centre for Technology and Global Affairs på University of Oxford.