Om sårbare stater skal klare å sikre innbyggernes basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning, må de enten gjøre seg avhengige av bistand eller øke sine egen inntekter gjennom etablering av bedre systemer for innkreving av skatt. Bistand vil være en del av løsningen, men kun én del. Årsaken er at bistand uten et statsbyggingskomponent som bidrar til at statens egne inntekter øker, kun fører til en ting; at sårbare stater holdes i live ved kunstig, internasjonalt åndedrett. Effektiv og legitim skattlegging og forvaltning av naturressurser er dermed nødvendige forutsetninger for å utvikle bærekraftige stater og samfunn.

I sammenheng med Norges fokus på sårbare stater og Norads Skatt for Utvikling-program, inviterer SkattJakt-nettverket (NUPI, CMI og Tax Justice Network – Norge) til en samtale under Arendalsuka om Norges rolle som bidragsyter i sårbare stater. Fokuset skal spesielt dreie seg om skatt og skattebistand som en nøkkel til statsbygging i sårbare stater.

Hva er hovedutfordringene med statsbygging i sårbare stater? Norge har jobbet med skatt og utvikling i mange år, spesielt gjennom Norad-programmet «Skatt for Utvikling». Hvilke erfaringer herfra kan være spesielt nyttige for Norges engasjement i sårbare stater? Hvordan skal Norge jobbe multilateralt, det vil si med internasjonale organisasjoner, lokale myndigheter og NGOer, for å støtte og tilrettelegge for statsbyggingsprosesser?

Hit kommer direktør i Norad, Jon Lomøy, professor ved Senter for utvikling og miljø (UiO), Benedicte Bull, Fredrik Aksnes fra Skatteetaten, daglig leder i Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, seniorforsker på CMI, Odd-Helge Fjeldstad, og seniorforsker på NUPI, Morten Bøås.