2019 har bode på mange endringar for EU: nye representantar i Europaparlamentet og i EU-kommisjonen og Brexit er framleis ikkje i mål. Globalt har det multilaterale systemet støtt og stadig møtt på utfordringar i verdspolitikken, inkludert element av maktrivalisering.

Finland har sidan 1. juli hatt hatt presidentskapet i EUs Ministerråd. Korleis ser EUs globale rolle ut sett frå det finske presidentskapet? Korleis kan EU bli ein leiande aktør i multilaterale forum for krise- og konflikthandtering og for klimaendringar? Kva er framtida til EUs utviding? Heng EUs politikk saman internt og eksternt?

PROGRAM:

09.00: Registrering og frukost

09.30: Opningstale ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

09.30: The direction of Europe in 2020 – from the perspective of Finland's EU presidency in 2019, Finlands utanriksminister Pekka Haavisto

10.00: Spørsmålsrunde

10.30: Arrangementet blir avslutta

Seminaret blir strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal: