Gjennom forbedret infrastruktur skal «Baltic Pipe»-prosjektet sørge for nye forsyningsruter for gass til det europeiske markedet. Denne nye ruten gjør det mulig å transportere gass fra Norge til danske og polske markeder, og til sluttbrukere i landene rundt. Prosjektet er også en del av EU-planen om å styrke energisamarbeid langs nord-sør aksen i denne delen av Europa. Målet er altså at man får et sterkere energisamarbeid og en forbedret energisikkerhet i regionen.

Prosjektet er et nytt steg videre i det polsk-norske energisamarbeidet, og har blitt gjort mulig gjennom det bredere rammeverket til EUs energipolitikk. Norge har tidligere levert relativt små mengder gass til Polen via Tyskland i perioden mellom 2001 og 2006. «Baltic Pipe»-prosjektet åpner for eksport på opptil 10 milliarder kubikkmeter gass til Polen. I tillegg har to polske firma etablert seg på den norske kontinentalsokkelen, Lotos og PGNiG Upstream.

Seminaret 1. februar 2019 vil gi en god mulighet til å bli bedre kjent med polsk energipolitikk og Norges rolle i arbeidet med europeiske planer i gassektoren. Hit kommer Krzysztof Tchórzewski, energiminister i Polen, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Piotr Naimski som er polsk statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur.

I tillegg vil også representanter for selskaper involvert i polsk-norske planer delta i en panelsamtale om de nye markedsmulighetene.

Direktør ved NUPI, Ulf Sverdrup, leder arrangementet.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: