70 år siden sin opprinnelse regnes NATO som en av verdens mest suksessfulle militære allianser. Siden 1949 har imidlertid verden endret seg mye, og NATO står nå overfor nye, store utfordringer. Er alliansen klar til å møte disse utfordringene, og opprettholde sin kredibilitet som en solid forsvarsallianse?

5. juni besøker Michael Murphy NUPI. Han er fungerende statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet for Europa og Eurasia. I sin presentasjon med tittelen «NATO and today’s strategic environment» skal han snakke om NATOs viktighet i dagens strategiske miljø som preges av en fornyet stormaktkonkurranse i Europa.

Seniorrådgiver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Karsten Friis, leder arrangementet.

Michael J. Murphy har statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet for Europa og Eurasia siden februar 2019. Denne jobben fikk han etter 27 år i US Foreign Service. Her overvåker han europeisk sikkerhet, inkludert NATO, OSSE, og konvensjonell våpenkontroll, samt de nordiske og baltiske landene. Fra 2017 til 2018, var Murphy direktør for europeiske sikkerhets- og politisk-militære saker i Europa og Eurasia. Han fungerte som dekan ved Leadership and Management School på National Foreign Affairs Training Center fra 2015 til 2017.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-channel: