Vi serverer frokost fra 08.10!

15. april 1969 holdt påtroppende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Knut Frydenlund, et foredrag som han ga tittelen «Lille land – hva nå?». I sitt foredrag trakk Frydenlund opp en visjon om en bedre organisert verden. Denne fant veien inn i partiprogrammer, regjeringserklæringer og i hans virke som Norges utenriksminister i 1973-81 og igjen i 1986-87. Spørsmålet har siden blitt stilt i mange sammenhenger: hvor står norsk utenrikspolitikk, og hvor er vi på vei?

I NUPIs sekstiende år er spørsmålet fremdeles svært relevant. I 2019 er verden preget av mer uorden enn på lenge. Multilateralismen som har vært så viktig for Norge i etterkrigstiden er under press. Statsminister Erna Solberg har pekt på at verden – og Norge – står overfor en mer utfordrende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge. Samtidig er Norge, som har blitt en mellomstor økonomi, i ferd med å bli forbigått på listen over verdens økonomier av mer folkerike land. Småstatsutfordringene kan være på vei tilbake.

Den tidligere norske toppdiplomaten Bjørn Skogmo startet sin karriere i utenrikstjenesten i 1969, samme året som Frydenlund holdt sin tale. Parallelt med Frydenlunds arbeid for en bedre organisert verden, har Skogmo tjenestegjort i fremste rekke på det multilaterale området og viet mesteparten av sin karriere til nettopp Frydenlunds visjon. Det har det blitt bok av, "Visjonen om en bedre organisert verden. Fremskritt og motkrefter" som lanseres på NUPI 21. mars. Sammen med seniorforsker på NUPI Sverre Lodgaard skal Skogmo snakke om tiden som diplomat og hvordan verden har endret seg siden da.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:"Veldig interessant lesning. Et utfyllende og viktig innblikk i utviklingen av norske visjoner og om regjeringers og diplomaters innsats for en bedre verden" - Gro Harlem Brundtland

"... Med et levende språk og mange verdifulle anekdoter tegnes bildet av en utenrikspolitikk med vekt på samarbeid og konfliktforebygging som skiftende regjeringer har utviklet og som Norge kan være stolt av" - Jan Egeland