Striden om atomprogrammene i både Iran og Nord-Korea er inne i kritiske faser. Toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har skapt håp om at Nord-Korea vil ruste ned, men framgangen i samtalene er så langt begrenset, og den diplomatiske prosessen er skjør. USAs uttrekking fra Iran-avtalen og innføring av sanksjoner har skapt stor usikkerhet om framtiden for Irans atomprogram.

Kina spiller en nøkkelrolle i begge atomkrisene. Kinesiske ledere har tradisjonelt hatt tette bånd til regimet i Nord-Korea, og har stor innflytelse over implementeringen av sanksjoner mot landet. Kina har også vært en viktig aktør i forhandlingene om Irans atomprogram, og har tidligere støttet både Irans missilprogram og atomprogram. I tillegg har Kina sterke økonomiske bånd til Iran.

Under dette seminaret presenterer Henrik Stålhane Hiim Kinas politikk overfor atomprogrammene i Iran og Nord-Korea, og hvordan denne politikken har utviklet seg over tid. Basert på sin nylig utgitte bok, Strategic Assistance: China and International Nuclear Weapons Proliferation, ser Hiim videre på hva politikken overfor de to landene forteller om Kinas generelle holdning til spredning av kjernevåpen. Førsteamanuensis ved UiO Målfrid Braut-Hegghammer og førsteamanuensis ved IFS Ian Bowers vil kommentere. Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Sverre Lodgaard.

Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: