Populismens (gjen)oppstandelse er eitt av dei viktigaste trekka ved den politiske utviklinga til det siste tiåret. I denne forelesinga vil Rogers Brubaker drøfte både begripe populisme og det fenomenet omgrepet viser til. Med utgangspunkt i Europa og Nord-Amerika vil han analysere framveksten av nye populistrørsler, og om det gir meining å definere dei som populistiske.

Rogers Brubaker er sosiolog og forskar særleg på sosialteori, borgarskap, nasjonalisme og identitetsteori og -politikk. Han har blant anna skrive bøkene Citizenship and Nationhood in Germany and France (1992), Nationalism Reframed (1996) og Grounds for Difference (2015).