WWF, J.M. Stenersens Forlag og NUPI inviterer til miniforedrag ved journalist og forfattar av Den ubuelege planeten av David Wallace-Wells, etterfølgd av paneldiskusjon om viktigheita av ein grønare utanrikspolitikk.

Verda mistar natur i rekordfart. Verdshava blir surare og temperaturen på kloden held fram med å auke. Dette truar mattryggleiken, luftkvaliteten, skaper folkevandringar og aukar risikoen for ressurskonflikt - både innan og mellom land.

World Economic Forum rangerer øydelegging av naturlege økosystem, vassmangel og luftforureining som mykje større truslar enn risikoen knytt til aksjebobler, korrupsjon og terrorangrep.

Skadane vi påfører naturen er ein realpolitisk risiko som påverkar vår tryggleik og interesser. Likevel er betydninga av miljø marginal i dagens globale politikk.

Få med deg Ole Jacob Sending og Thomas Boe Hornburgs artikkel Norsk utanrikspolitikk i ei varmare verd frå Internasjonal Politikk tidlegare i år, og dessutan Kvar hender det?-artikkelen Dette betyr klimaendringane for utanrikspolitikken

Arrangementet vil gå føre seg på engelsk, og stiller ingen krav til påmelding. Merk at arrangementet går føre seg på Deichmanske hovudbibliotek.

Den ubuelege planeten fekk terningkast 5 av Marius Wulfsberg i Dagbladet, som samanfattar slik: «Skremmande, viktig og veldokumentert».