Fremvekst av nasjonalistiske stemmer, Brexit, opptøyer i Frankrike, populistisk regjering i Italia. Europa lider under økende mistillit, og mange hevder at vi igjen er inne i en europeisk krise. Migrasjonsflom og økonomisk nedgang har slitt på fellesskapsfølelsen, og store globale utfordringer preger også horisonten. Fremtiden kan se dyster ut.

Alle ønsker å løse disse problemene, men ingen land kan gjøre det alene. Samtidig er det varierende oppslutning om felles europeiske løsninger. Midt oppi dette sitter Norge, som EØS-land, både innenfor og utenfor EU-fellesskapet. Hvilke utsikter har vi? Bør Norge engasjere seg mer i EU-samarbeidet enn i dag? Hvilken rolle skal Norge spille i arbeidet med å løse de mange utfordringene Europa står overfor?

2019 markerer EØS-avtalens 25-års jubileum. Nordmenn født i 1994 eller senere har aldri levd uten denne avtalen og var heller ikke med å bestemme at vi inngikk den. Avtalen regulerer svært mye av Norges forhold til EU. Alt fra dataroaming og sydenturer til arbeid, handel og sikkerhet. "Generasjon EØS" skal arve både avtalen og de store utfordringene vi og resten av Europa  står overfor. Men hva tenker de om Norges rolle i Europa i årene som kommer, om hva som er viktig, og om hvem vi vil være?

NUPI sparker i gang det nye året på Kulturhuset 14. januar. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter Generasjon EØS til diskusjon om Norges posisjon i Europa i tiden som kommer.

Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: