Hva er New Zealands utenrikspolitiske prioriteringer i tiden fremover? Hvilke verdier og saker står sentralt? Og hvordan er forholdet til Norge og de andre nordiske landene?

Dette står på dagsorden når New Zealands visestatsminister og utenriksminister Winston Peters gjester NUPI.

New Zealand og Norge deler mye i synet på verden, både når det gjelder verdier og utenrikspolitiske forutsetninger. Vi er små, åpne demokratier som er avhengige av handel og internasjonale regler. Nå har New Zealand nylig åpnet ambassade i Stockholm. Hvordan kan vi samarbeide, selv om vi befinner oss på hver vår side av kloden?

New Zealands utenriksdepartement har definert syv strategiske mål de jobber mot:

  • Styrke internasjonale regler og institusjoner
  • Økonomisk vekst og motstandskraft gjennom handel og økonomiske relasjoner
  • Plassere New Zealand som del av arkitekturen i Asia og Stillehavsområdet
  • Fremme fred og stabilitet i Stillehavet
  • Fremme bærekraftige løsninger på verdens globale klimaproblemer
  • Ivareta New Zealands sikkerhet 
  • Bygge sterke internasjonale relasjoner med andre stater

Winston Peters ble utenriksminister ettervalget i 2017. Han holder også stillingen som visestatsminister, og minister for statseide selskaper. Han leder partiet New Zealand First.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: