Det polske perspektivet på tryggingssituasjonen i Europa vil bli hovudtema når Polens utanriksminister Jacek Czaputowicz besøkjer NUPI 8. mai.

Polen er ein viktig partnar for Noreg på fleire måtar. Som NATO-alliert, som den viktigaste eksportmarknaden for sjømat for Noreg, og fordi Polen no er i gang med eit langsiktig strategisk energisamarbeid med Noreg. I tillegg bur det 100 000 polakkar i Noreg.

14. mars i år heldt Czaputowicz ein tale der han skisserte hovudmåla for den polske utanrikspolitikken. Han fokuserte spesielt på Polens forhold til EU og NATO, og understreka betydninga av desse to organisasjonane i gjennomføringa av utanriks- og tryggingspolitikken i landet. Også Noreg blei nemnt i denne samanhengen som eit land som skal hjelpe Polen med å fordele energiforsyninga ved å bli med i Baltic Pipe-prosjektet. Polens strategiske forhold til USA blei presentert som hjørnesteinen i Polens tryggingspolitikk, men Czaputowicz diskuterte også Polens forhold til viktige EU-land, som Tyskland, Frankrike eller Storbritannia, og dessutan Polens deltaking i ulike former for regionalt samarbeid. Russland blei nemnt ikkje mindre enn 16 gonger i talen, noko som reflekterer betydninga av Russland i polsk tenking om utanriks- og tryggingspolitikk.

Jacek Czaputowicz har vore utanriksministeren til polen sidan januar 2018. Han er doktor i statsvitskap og lektor i humaniora. Under den kommunistiske æra i Polen var han ein aktiv medlem av opposisjonen, og han blei fengsla ved fleire høve.

Arrangementet blir leidd av NUPI-direktør Ulf Sverdrup og blir strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal: