Ettersom cyberoperasjoner har blitt et sentralt aspekt ved moderne spionasje og etterretning, samt et stadig viktigere element i utenrikspolitikken, publiseres det i økende grad akademiske studier av cyberkonflikt. Imidlertid er denne litteraturen på et tidlig stadium, og forskerne har ennå ikke fullstendig benyttet seg av de potensielle metodologiske innsiktene fra statsvitenskap og studiet av internasjonal politikk.

Basert på en bibliometrisk analyse av alle artikler om cyberkonflikt publisert i de topp 100 statsvitenskapelige tidsskriftene mellom 1990-2018, identifiserer dette foredraget de viktigste tematiske temaene på i feltet og foreslår veien videre for fremtidig forskning.

Dr. Max Smeets er seniorforsker ved Center for Security Studies (CSS) ved ETH Zurich. Han er også tilknyttet Stanford University Center for International Security and Cooperation og forsker ved Centre for Technology and Global Affairs på University of Oxford.

Hans siste bokprosjekt fokuserer på årsakene til spredning og tilbakeholdenhet av cyber. Han har også publisert mye om cyberpolitikk, strategi og risiko. Smith ble tildelt Amos Perlmutter Prize of the Journal of Strategic Studies i 2018 for det beste manuskriptet for et junior fakultetsmedlem. I 2015 mottok han også Young Writers Award fra German Marshall Fund for en artikkel skrevet sammen med George Bogden.

Max har tidligere vært lektor og postdoktor ved Stanford University CISAC og høyskolelektor ved Keble College på University of Oxford. Han har også hatt forsknings- og stipendiatstillinger ved New America, Columbia University SIPA, Sciences Po CERI og NATO CCD COE. Han har en lavere grad (Interdepartmental Major with Minor in Statistics) fra University College Roosevelt, Utrecht University, en M.Phil (Brasenose College) og DPhil (St. John's College) i internasjonale relasjoner fra University of Oxford.