Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Niels Nagelhus Schia

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi
Niels_Nagelhus_Schia_11.jpg

Kontaktinfo og filer

nns@nupi.no
90 40 12 01
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Niels Nagelhus Schia (PhD fra Universitetet i Oslo) er forsker 1 ved NUPI, hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål som omhandler global styring, internasjonale organisasjoner, og statsbygging.

Schia er leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han er også medleder i NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet og jobber med forskningsprosjekter som omhandler politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret handler disse prosjektene om globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom. I forskningsprosjekt GAIA ser han på koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter. 

Schia har lang erfaring i å planlegge og utføre forskningsoppdrag. Disse oppdragene har gjerne handlet om internasjonale organisasjoners rolle i fredsbyggingsprosesser, global governance, samarbeidsprosesser i internasjonalpolitikk, diplomacy og transnasjonale prosesser relatert til post-konflikt situasjoner. Schia er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har bred feltarbeidserfaring fra internasjonale organisasjoner og Afrika. Et hovedfokus i hans forskning er fokuset på globale koblinger til mer lokale, nasjonale og regionale spørsmål og prosesser. Dette er også tema i boken Franchised States and the Bureaucracy of Peace (Palgrave Macmillan, 2018), samt i kapittelet Horseshoe and Catwalk: Power, Complexity and Consensus-Making in the United Nations Security Council i boken Palaces of Hope: The Anthropology of Global Organizations (Cambridge University Press, 2017) og i artikkelen The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South (Third World Quarterly, 2018).
 
I tilknytning til sin forskning har Schia organisert en rekke seminarer og konferanser internasjonalt og nasjonalt. I dette arbeidet har han hatt utstrakt kontakt med akademiske miljøer samt fagmiljøer og er vant til å jobbe i skjæringspunktet mellom akademisk og anvendt forskning.
 
Schia har publisert sin forskning i internasjonale og nasjonale tidsskrifter som Third World Quarterly, European Journal of International Relations, International Peacekeeping, Journal of International Relations and Development og Political and Legal Anthropology. Han har mottatt ulike forskningsstipend blant annet fra Fulbright og Norges forskningsråd.

Fra og med januar 2017 er han medredaktør for Internasjonal Politikk, det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor internasjonale studier, sammen med Pernille Rieker og Minda Holm.

Ekspertise

 • Cyber
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Utdanning

2015 Doktorgrad, sosialantropologi, Universitetet i Oslo

2004 Cand.polit., Universitetet i Oslo, Sosialantropologi

Arbeidserfaring

2022- Leder, Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

2017- Redaktør for Internasjonal Politikk - Skandinavisk Tidsskrift for Internasjonale Studier.

2015- Leder, NUPIs Forskningssenter på cybersikkehet.

2010 Gjesteforsker ved The New School for Social Research, New York, Leiv Eirikson mobilitetsprogram (Norges forskningsråd), og Fulbright scholar.

2009 Rådgiver, Civil Affairs, Policy Best Practices Services (PBPS), UN Department of Peacekeeping Operations, New York.

2003- Forsker 1 / Seniorforsker / Forsker / Vit. ass., NUPI.

-----

2012-2016 Styremedlem Fulbright Alumni Association of Norway.

2013-2016 Leder, vitenskapelig komité for Fulbrights årlige forskningspris.

Aktivitet

Illustrasjon Chimulti.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

Kina og multilateral styring i digitaliseringens tidsalder (CHIMULTI)

Hvilke internasjonale organisasjoner tar ansvar for digital teknologi (digitek) og hvordan jobber stormakter for å oppnå innflytelse i disse organisasjonene? Det er det ledende temaet vi studerer i CH...

 • Cyber
 • Asia
 • Governance
 • International organizations
 • Cyber
 • Asia
 • Governance
 • International organizations
Arrangement
13:00 - 16:00
The Conduit Oslo, Kristian Augusts Gate 21, Oslo
Engelsk
Title (6) (1).jpg
Arrangement
13:00 - 16:00
The Conduit Oslo, Kristian Augusts Gate 21, Oslo
Engelsk
20. jun. 2024
Arrangement
13:00 - 16:00
The Conduit Oslo, Kristian Augusts Gate 21, Oslo
Engelsk

Valget i USA og global sikkerhet

Hva er status for demokratiet i USA, og hvilke følger har dette for global sikkerhetspolitikk i årene som kommer?

Aktuelt
Aktuelt

Nagelhus Schia utnevnt til Forsker 1

NUPI-forsker Niels Nagelhus Schia har fått professorkompetanse.
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Niels_169_small.jpg
willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Forskningsprosjekt
2024 - 2027 (Pågående)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

POPSARC tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet ...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes
Podkast

NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes

Hvor lett er det egentlig å hacke demokratier? Hva kan hackerne faktisk gjøre? Og hvor sannsynlig er det at noen prøver å hacke norske valg? I epi...

 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
NUPI-podden #17: Hva har Norge å gjøre i FNs sikkerhetsråd?
Podkast

NUPI-podden #17: Hva har Norge å gjøre i FNs sikkerhetsråd?

17. juni faller dommen. Får Norge en av de 10 midlertidige plassene i sikkerhetsrådet? Hvorfor er det så viktig for oss? Er det verdt alle million...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Governance
 • United Nations
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Governance
 • United Nations
Aktuelt
Aktuelt

KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

Student eller tidligere student? Få artikkelen din på trykk i Internasjonal Politikk.
Bildet viser en hånd som holder en penn over en bok som ligger på et skrivebord, med et ark med notater nedenfor.
Har Putin satt Sikkerhetsrådet sjakkmatt?
Podkast

Har Putin satt Sikkerhetsrådet sjakkmatt?

Har krigen i Ukraina dyttet sikkerhetsrådet ut i en eksistensiell krise? Spørsmålet har kommet til uttrykk i flere debatter, både i Norge og inter...

 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
Den digitale slagmarken og krigen i Ukraina
Podkast

Den digitale slagmarken og krigen i Ukraina

Visste du at det første skuddet i Russlands storoffensiv mot Ukraina var digitale koder? I denne episoden av Utenrikshospitalet får du høre om den...

 • Cyber
 • Conflict
 • Cyber
 • Conflict
Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile
Podkast

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile

Møt Claudia Aanonsen, doktorgradsstipendiat ved NUPI, som for første gang skal delta på en internasjonal forskerkonferanse. Hun gruer seg, og er e...

1 - 10 av 149 oppføringer