Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

Niels Nagelhus Schia (PhD fra Universitetet i Oslo) er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål som omhandler global styring, internasjonale organisasjoner, og statsbygging.

Schia er leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han er også medleder i NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet og jobber med forskningsprosjekter som omhandler politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret handler disse prosjektene om globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom. I forskningsprosjekt GAIA ser han på koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter. 

Schia har lang erfaring i å planlegge og utføre forskningsoppdrag. Disse oppdragene har gjerne handlet om internasjonale organisasjoners rolle i fredsbyggingsprosesser, global governance, samarbeidsprosesser i internasjonalpolitikk, diplomacy og transnasjonale prosesser relatert til post-konflikt situasjoner. Schia er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har bred feltarbeidserfaring fra internasjonale organisasjoner og Afrika. Et hovedfokus i hans forskning er fokuset på globale koblinger til mer lokale, nasjonale og regionale spørsmål og prosesser. Dette er også tema i boken Franchised States and the Bureaucracy of Peace (Palgrave Macmillan, 2018), samt i kapittelet Horseshoe and Catwalk: Power, Complexity and Consensus-Making in the United Nations Security Council i boken Palaces of Hope: The Anthropology of Global Organizations (Cambridge University Press, 2017) og i artikkelen The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South (Third World Quarterly, 2018).
 
I tilknytning til sin forskning har Schia organisert en rekke seminarer og konferanser internasjonalt og nasjonalt. I dette arbeidet har han hatt utstrakt kontakt med akademiske miljøer samt fagmiljøer og er vant til å jobbe i skjæringspunktet mellom akademisk og anvendt forskning.
 
Schia har publisert sin forskning i internasjonale og nasjonale tidsskrifter som Third World Quarterly, European Journal of International Relations, International Peacekeeping, Journal of International Relations and Development og Political and Legal Anthropology. Han har mottatt ulike forskningsstipend blant annet fra Fulbright og Norges forskningsråd.

Fra og med januar 2017 er han medredaktør for Internasjonal Politikk, det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor internasjonale studier, sammen med Pernille Rieker og Minda Holm.


Utdanning

2015 Doktorgrad, sosialantropologi, Universitetet i Oslo

2004 Cand.polit., Universitetet i Oslo, Sosialantropologi

Arbeidserfaring

2022- Leder, Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

2017- Redaktør for Internasjonal Politikk - Skandinavisk Tidsskrift for Internasjonale Studier.

2015- Leder, NUPIs Forskningssenter på cybersikkehet.

2010 Gjesteforsker ved The New School for Social Research, New York, Leiv Eirikson mobilitetsprogram (Norges forskningsråd), og Fulbright scholar.

2009 Rådgiver, Civil Affairs, Policy Best Practices Services (PBPS), UN Department of Peacekeeping Operations, New York.

2003- Seniorforsker / Forsker / Vit. ass., NUPI.

-----

2012-2016 Styremedlem Fulbright Alumni Association of Norway.

2013-2016 Leder, vitenskapelig komité for Fulbrights årlige forskningspris.

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler