2020

 • Kasakhstans reformer og global pandemi: resultat og utfordringar
  Arrangement
  man. 14 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Covid-19 har ført til global økonomisk kollaps, men korleis har pandemien påverka Kasakhstan og dei andre landa i Sentral-Asia?

 • WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator
  Arrangement
  ons. 2 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

 • Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme: Erfaringar frå kriminalomsorga i Nederland, Storbritannia, og Sverige
  Arrangement
  man. 7 des. 2020
  Time: 09:30 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Kan bruk av risikokartleggingsverktøy redusere ekstremistisk vald, eller gir det ein falsk tryggleik?

 • Å byggje skattesystem i sårbare statar
  Arrangement
  ons. 25 nov. 2020
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Korleis kan internasjonale givarar bidra der institusjonane er svake?

 • Sveits-EU: Eit forhold i krise?
  Arrangement
  ons. 25 nov. 2020
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: Microsoft teams

  Vil forholdet mellom Sveits og EU halde fram i harmoni, eller vil EU setje i verk «giljotinklausulen» og seie opp eksisterande avtalar? NUPI inviterer til seminar.

 • Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken
  Arrangement
  ons. 25 nov. 2020
  Time: 09:30 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Sidan 2015 har over 250 menneske blitt drepne i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Kvifor er Frankrike så utsett for terrorisme, og kva effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk?

 • Forbetring av skattesamsvar og inntektsinnsamling: Bevis frå Uganda
  Arrangement
  man. 16 nov. 2020
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Webinar - Zoom

  Velkommen til det tredje webinaret i Tax for Development Webinar-serien der Maria Jouste vil presentere studien "Do tax administrative interventions targeted at small businesses improve tax compliance and revenue collection? Evidence from Ugandan tax data."

 • NATO's utfordringar frå Arktis til svartehavet
  Arrangement
  ons. 9 des. 2020
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Kva utfordringar møter NATO i aust dei kommande åra? LSE IDEAS, the New Strategy Center Bucharest og NUPI inviterer til konferanse

 • Digitale åtak - bør angriparen avslørase eller ikkje?
  Arrangement
  tir. 17 nov. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  I oktober gjekk UD til det uvanlege steget å avsløre at Russland stod bak cyberoperasjonen mot Stortinget. NUPIs forskingssenter for cybersikkerheit har gledd av å invitere til eit webinar med professor Madeline Carr. I webinaret gir ho ei oversikt over kvifôr attribusjon i det digitale rommet er v1

 • Tryggingspolitikk i Sør-Kaukasus
  Arrangement
  søn. 8 nov. 2020
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Korleis navigerer landa i Sør-Kaukasus mellom stormaktsnaboane sine? Kva moglegheiter og avgrensingar har EU for å øve innverknad i regionen? Og kva interesser har Russland?