NUPI og Utanriksdepartementet ønskjer velkommen til dette webinaret der leiande ekspertar og aktørar innan handel, akademia og styresmakter skal diskutere styrking av havrelatert samarbeid med Kina.

Rapporten “Global Ocean Governance and Ecological Civilization: Building a Sustainable Ocean Economy for China” blei lansert av China Council for International Cooperation on Environment and Development 17. september i år. Den skal bidra til å setje retninga for framtidig kinesisk havpolitikk.

Gjekk du glipp av dette webinaret? Sjå det live på YouTube-kanalen vår: Rapporten blir presentert av hovudforfattarane Jilan Su, Honorary President of the Second Institute of Oceanology, Ministry of Natural Resources og Jan-Gunnar Winther, Fagdirektør ved Norsk polarinstitutt. Deretter vil det bli ein paneldiskusjon med fleire ekspertar. Harald Solberg, adm. direktør for Rederiforbundet, og Hanne-Grete Nilsen, som er leiar for Faglig forum for norske havområde og koordinator for havforvaltningsarbeidet i Miljødirektoratet, deltar her. Under paneldiskusjonen skal det blant anna diskuterast korleis ein kan styrkje havrelatert samarbeid mellom Kina og Noreg – ein ambisjon som blei nemnd under det seinaste besøket til den kinesiske utanriksministeren til Noreg. Det vil også bli ei avslutning ved den kinesiske ambassadøren til Noreg, Xianliang Yi.

Webinaret blir leidd av NUPI-direktør Ulf Sverdrup.