Studien evaluerer effekten av to skatteforvaltningsintervensjonar, Taxpayer Register Expansion Project (TREP) og ei enkel internettbasert arkivering av presumptiv skatt (e-arkivering), på ei rekkje småbedriftsskatteytarar og skatteinntekter i Uganda.

Registrer deg på førehand til webinaret HER.

Ved å bruke ein difference-in-difference-tilnærming og administrative skattedata som dekkjer både gåtte ut frå skattebetalarar og samanliknbare små selskaps-betalarar, finn vi at talet på skattebetalarar for småbedrifter som leverer sjølvmeldingar og antatte skatteinntekter auka stort etter inngrep.

Vi hevdar at inngrepa utfyller kvarandre fordi begge tiltaka blei etablerte rundt dei same åra og TREP ikkje berre fokuserte på registrering, men også utdanning av skattebetalarar. Vi analyserer kostnadseffektiviteten til TREP og finn at fordelane veg opp for kostnadene.

Tax for Development Webinar-serien er i fellesskap organisert av CMI og Skattjakt-nettverket og vil formidle pågåande forsking og tiltak for å styrkje innanlands inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara. Du kan lese meir om webinarserien og registrere deg for dei enkelte webinarene HER.