Teoriseminaret baserer seg på følgende tekst av Audrye Wong:

“Economic statecraft – the use of economic tools to pursue political goals – is an important foreign policy strategy for many major powers, and has been an increasingly important tool for China. I provide a theoretical framework to explain the effectiveness of economic statecraft, focusing on positive inducements, which have been relatively understudied. I argue that effectiveness is influenced by the interaction between two variables: (a) the type of inducement strategy; and (b) the level of public accountability in the target country.

Testing my theory using the important case of China's economic statecraft, I show that subversive carrots succeed in low accountability countries, but backfire in targets with high public accountability. In contrast, stakeholder cultivation is more likely to succeed in high accountability systems. To analyze the varying effectiveness of economic statecraft, I adopt a multi-method approach, drawing on evidence from field interviews in seven countries across the Asia-Pacific, case studies, and a survey experiment. My findings have important theoretical and policy implications for understanding the conditions under which great powers can use economic capabilities in pursuit of security goals and geopolitical influence, and for better understanding China’s foreign policy strategies and the strategic impacts of its overseas economic activities.” 

Audrye Wong er Statecraft Postdoctoral Fellow ved Belfer Center for Science and International Affairs, som er en del av Harvard Kennedy School. Hun er også tilknyttet Brookings Institution og An Wang China and the World Program på Harvards Fairbank Center for Chinese Studies.

Wong har en PhD i sikkerhetsstudier fra Woodrow Wilson School ved Princeton University, hvor hun var National Science Foundation Graduate Research Fellow. Hennes forskning undersøker når og hvordan stater kan oversette sine materielle kapasiteter til geopolitikk innflytelse, delvis gjennom bruk av ikke-militære verktøy, med et substansielt fokus på Kinas utenrikspolitikk og sikkerhetsproblemer i Asia og Stillehavsregionen.

Wongs siste bokprosjekt ser på staters strategier når de tar økonomiske virkemidler i bruk for å oppnå politiske målsetninger, og når slike strategier er effektive. Tidligere arbeid har sett på rollen subnasjonale aktører har hatt i kinesisk utenrikspolitikk og styringen av asymmetriske allianseforhold. 

Teorisemiaret ledes av seniorforsker på NUPI, Henrik Stålhane Hiim.