Covid-19 er en stor global krise. Pandemien har rammet nesten alle land, og nesten alle land er rammet samtidig. Det er en stor helsekrise, globalt er mer enn 280 000 personer døde og over 4 millioner er bekreftet smittet.

Nedstengningen av økonomien har medført en voldsom økonomisk nedkjøling og omveltning. Arbeidsledigheten stiger og IMF varsler at dette er den største økonomiske krisen siden depresjonen på slutten av 1920-tallet. Vi ser også at det er betydelig press på nasjonale og internasjonale institusjoner.

To spørsmål er helt sentrale:

1) Hva er de viktigste endringene i internasjonal politikk som følge av Covid-19?

2) Hva betyr disse endringene og effektene av pandemien for norsk utenrikspolitikk?

Under dette webinaret skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med NUPI-direktør Ulf Sverdrup gå nærmere inn på denne tematikken, og de vil ta imot spørsmål fra publikum. Husk derfor å registrere deg i toppen av siden, så du får tilsendt mer info og lenke til webinaret.

Webinaret varer fra 16.00-17.00.