2021

 • Utenrikspolitisk partidebatt
  Arrangement
  man. 16 aug. 2021
  Time: 20:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  NHO og NUPI inviterer til utenrikspolitisk partidebatt! Vi spør: Hva er de viktigste utenrikspolitiske utfordringene Norge står overfor? Og hva bør vi gjøre?

 • Sahel - Sårbare stater, konflikt og klima
  Arrangement
  ons. 18 aug. 2021
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  NUPI inviterer til debatt om situasjonen i Sahel og tar for seg norsk bistand til utvikling og styresett i møte med sårbare stater, konflikt og klimaendringer.

 • Olavskonferansen 2021: Kulturmøte og endring
  Arrangement
  ons. 22 sep. 2021
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: Facebook Live

  Hvordan har covid -19 og pandemiens massive tiltak påvirket dagens ungdom? Har mer skjermtid og færre fysiske fora, endret kultur og handlingsrom på en måte som påvirker ytringsmuligheter og demokrati hos den yngre generasjonen? Dette er noen av spørsmålene vi stiller under Olavskonferansen 2021.

 • Afghanistan, Taliban og migrasjon
  Arrangement
  tor. 7 okt. 2021
  Time: 16:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  Hvilke konsekvenser vil Talibans maktovertakelse i Afghanistan ha for migrasjon til nærområdene og Europa?

 • Utviklingen i det digitale trusselbildet
  Arrangement
  tor. 4 nov. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Salongen (første etasje)

  Siden 2019 har antallet alvorlige digitale hendelser per år blitt tredoblet. Hvordan ser dette nye trusselbildet ut?

 • Sikkerhetspolitikken i Europa – mot fragmentering eller samling?
  Arrangement
  tir. 30 nov. 2021
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Vi ser nærmere på om EU er i ferd med å bli en sterke eller svakere utenrikspolitisk aktør.

 • Lanseringsseminar: 20 år etter 9/11
  Arrangement
  ons. 15 sep. 2021
  Time: 11:30 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleden av å invitere til lanseringsseminar i anledning utgivelsen av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag fra Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim, Cecilie Hellestveit, Gro Nystuen, Halvard Leira og Benjamin de Carvalho.

 • Å leve under Taliban
  Arrangement
  tir. 21 sep. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  How do local communities experience the Taliban vis a vis questions of security? What did the police reform look like before the Taliban takeover, and will there be a role for the police under Taliban?Hvilke erfaringer har lokalsamfunn med Taliban som leverandører av trygghet og sikkerhet? Hvordan forløp politireformen i Afghanistan seg før Talibans raske overtakelse, og hva slags rolle får politiet under Taliban?

 • EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk
  Arrangement
  tor. 23 sep. 2021
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Hvilke implikasjoner vil EUs storsatsing "Green Deal" ha for norsk europapolitikk i de kommende årene?

 • Parlamentsvalget 2021 – et vindu inn mot russisk politikk
  Arrangement
  ons. 22 sep. 2021
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  The 2021 September State Duma elections are occurring in an atmosphere of rising repressions against political opposition activists in Russia. Popular anti-Kremlin candidates are not allowed to run. Can elections still play a role in the legitimation strategy of the regime when the popular choice is so limited? Det russiske parlamentsvalget i september avvikles mot et bakteppe av økende undertrykkelse av aktivister og politisk opposisjon i Russland. Populære Kreml-kritikere utestenges fra å stille som kandidater. Kan valg spille en rolle i legitimeringsstrategien til et regime som begrenser frie valg i så stor grad?