2021

 • Utanrikspolitisk partidebatt
  Arrangement
  man. 16 aug. 2021
  Time: 20:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  NHO og NUPI inviterer til utanrikspolitisk partidebatt! Vi spør: Kva er dei viktigaste utanrikspolitiske utfordringane Noreg står overfor? Og kva bør vi gjere?

 • Sahel - Sårbare statar, konflikt og klima
  Arrangement
  ons. 18 aug. 2021
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  NUPI inviterer til debatt om situasjonen i Sahel og tar for seg norsk bistand til utvikling og styresett i møte med sårbare statar, konflikt og klimaendringar.

 • Olavskonferansen 2021: Kulturmøte og endring
  Arrangement
  ons. 22 sep. 2021
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: Facebook Live

  Korleis har covid -19 og dei massive tiltaka til pandemien påverka dagens ungdom? Har meir skjermtid og færre fysiske fora, endra kultur og handlingsrom på ein måte som påverkar ytringsmoglegheiter og demokrati hos den yngre generasjonen? Dette er nokre av spørsmåla vi stiller under Olavskonferanse1

 • Afghanistan, Taliban og migrasjon
  Arrangement
  tor. 7 okt. 2021
  Time: 16:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  Kva konsekvensar vil Talibans maktovertaking i Afghanistan ha for migrasjon til nærområda og Europa?

 • Utviklinga i det digitale trusselbiletet
  Arrangement
  tor. 4 nov. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Salongen (første etasje)

  Sidan 2019 har talet på alvorlege digitale hendingar per år blitt tredobla. Korleis ser dette nye trusselbiletet ut?

 • Tryggingspolitikken i Europa – mot fragmentering eller samling?
  Arrangement
  tir. 30 nov. 2021
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Vi ser nærare på om EU er i ferd med å bli ein sterke eller svakare utanrikspolitisk aktør.

 • Lanseringsseminar: 20 år etter 9/11
  Arrangement
  ons. 15 sep. 2021
  Time: 11:30 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleda av å invitere til lanseringsseminar i samband med utgivinga av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag frå Julie Wilhelm1

 • Å leve under Taliban
  Arrangement
  tir. 21 sep. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Kva erfaringar har lokalsamfunn med Taliban som leverandørar av tryggleik ? Korleis forløp politireforma i Afghanistan seg før Talibans raske overtaking, og kva slags rolle får politiet under Taliban?

 • EUs grøne giv – implikasjonar for norsk europapolitikk
  Arrangement
  tor. 23 sep. 2021
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Kva implikasjonar vil EUs storsatsing "Green Deal" ha for norsk europapolitikk i dei kommande åra?

 • Parlamentsvalet 2021 – eit vindauge inn mot russisk politikk
  Arrangement
  ons. 22 sep. 2021
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  The 2021 September State Duma elections are occurring in an atmosphere of rising repressions against political opposition activists in Russia. Popular anti-Kremlin candidates are nót allowed to run. Can elections still play a role in the legitimation strategy of the regime when the popular choice i1