Se opptak av hele webinaret her:

Når verda blir meir samankopla, blir avhengigheita av det digitale rom og tilhøyrande infrastruktur enno meir tydeleg på tvers av sektorar. Sidan domenet berre er like sterkt som det svakaste leddet, er det eit tydeleg behov for å bygge sikkerheitsstandardar på tvers av land for å minimere digitale trugslar. 

Dei digitale trugslane og den tilhøyrande risikoen er særleg utfordrande for utviklingsland og land som er berørt av konflikt. Difor er det behov for spesifikk innsats retta mot desse landa, sidan dei utviklar digital og fysisk infrastruktur i stor hastigheit, på same tid som dei må handtere skjøre institusjonar og dårlege styringsmekanismar med sine begrensa ressursar.

Arrangementet er en del av prosjektet C3SA, som du kan lese mer om her, og er knyttet til NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet.

Talernes bio:

Christopher Painter er en globalt anerkjent leder og ekspert på cybersikkerhet, cyberpolitikk og cyberdiplomati, samt i å bekjempe kriminalitet i det digitale rom. Han har vært ledende i amerikansk og internasjonalt arbeid knyttet til cyber i over 25 år - blant annet i justisdepartementet, FBI, i National Security Council, og i Utenriksdepartementet. Han har initiert, drevet eller fungert som rådgiver i amerikansk cyberpolitikk i over et tiår, og har skapt innovative nye organisasjoner og tilnærminger for å håndtere trusslene, men også å utnytte fordelene og mulighetene som finnes i det digitale rom.

Carolin Weisser Harris leder Internasjonale Operasjoner på Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC) basert på institutt for informatikk. I denne rollen er hun ansvarlig for interessentengasjement of for distribusjon av senterets flaggskip Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations (CMM). Hun er medforfatter på en rekke CMM-gjennomganger i Afrika, Asia og Europa.

Dr. Andrea Calderaro er direktør for Centre for Internet and Global Politics, seniorforeleser i Internasjonale Relasjoner på Department of Politics and International Relations/School of Law and Politics og medlem av Centre of Excellence in Cyber Security Analytics på Cardiff University. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute. Forskningen hans sentrerer rundt internett og internasjonale relasjoner, med fokus på transnasjonal styring i det digitale rom, cybersikkerhet, kapasitetsbygging i det digitale rom, og cyberdiplomati.

Patryk Pawlak er Executive officer i EUISS Brussel. I denne rollen opprettholder og utvikler han relasjoner med andre Burssel-baserte institusjoner. I tillegg er han ansvarlig for cyberportfolioen, og leder instituttets cyber-relaterte prosjekter. siden juni 2016 har han vært medlem av Advisory Board of the Global Forum on Cyber Expertise. Arbeidet hans relatert til det digitale rom og EUs sikkerhetspolitikk mer generelt er publisert i flere journaler.