Den senere tids hendelser, som den dårlig forberedte evakueringen av Afghanistan og de hemmelige forhandlingene over australske ubåter på bekostning av Frankrike, har vist et USA som, i hvert fall innimellom, fortsatt setter «America first».

Dette står i kontrast til entusiasmen som var til stede i de fleste europeiske hovedstedene etter at Joe Biden slo Trump i presidentvalget i fjor. Den gangen tenkte man at en kunne komme tilbake til en slags «normal». Det ble til og med argumentert for at dette var en mulighet til å styrke de transatlantiske båndene.

Har disse drømmene vist seg å være en illusjon?

Går USAs fokus på Asia på bekostning av Europa?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert eksperter som er blant de beste på internasjonal sikkerhet: Rachel Ellehuus fra CSIS, François Heisbourg fra IISS og Rolf Tamnes fra NUPI.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Karsten Friis.