Erfaringa frå dei siste to åra med pandemihandtering har vist at Vladimir Putin stort sett distanserer seg frå direkte krisehandtering og er lite lysten på å innta politisk kontroversielle standpunkt – til dømes knytt til vaksinasjon. Den tyske politiske tenkjaren Carl Schmitt definerte i si tid suverenitet som makta til å bestemme over unntakstilstanden. I møte med pandemien synest likevel Kreml å bryte med Schmitts tankar om suveren makt. Der pandemien kanskje kunne fungert som ei årsak til å overskride lovverket, har det russiske regimet i staden valt ei teknokratisk tilnærming. Heller enn å behandle koronapandemien som ei eksepsjonell krise, ser det ut til at regimet er interessert i å ta grep som «normaliserer» den medisinske unntakstilstanden.

Teknokratisk politikk basert på medisinske kunnskapar kan stå fram som ikkje-politisk og ufarleg, men på sikt kan det tenkjast at Covid-19 bidrar til ei ytterlegare innstramming av det stadig meir autoritære systemet for kontroll og overvaking i dagens Russland. På den andre sida finst det også ei moglegheit for at pandemien kan bidra til framveksten av regimekritiske haldningar i det russiske samfunnet.

Innleiar: Andrey Makarychev, professor, Johan Skytte instituttet for politiske studiar, Tartu universitet.