Det er Olavsdagene som arrangerer konferansen i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Peace Research Institue Oslo (PRIO), St.Olav vgs, Greåker vgs og Ombudet for barn og unge i Viken. Målgruppa for konferansen er elever ved videregående skoler

Olavsdagene har gjennom flere år valgt et tema med utgangspunkt i en historisk hendelse knyttet til Olav. I år er det Kulturmøte og endring da det er tusen år siden Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand møttes på Hundorp – et møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok imot kristendommen.

Olavskonferansen 2021 gjennomføres på Sarpsborg scene 22.september og streames fra Olavsdagenes Facebook-side fra kl10.30 samme dag. Konferansen ledes av Therese Leine, senior kommunikasjonsrådgiver hos NUPI.