I løpet av det siste tiåret, og som svar på kontinuerlige utfordringer innen fredsskaping, fredsbevaring og fredsbygging, har flere og flere forskere identifisert kompleksitetsteori, eller «Complexity theory», som et verdifullt verktøy for å forstå konflikt og informere fredsintervensjon. Arbeidet innenfor tematikken er ikke samspilt og forskene som arbeider meg feltet jobber i forskjellige disipliner. De arbeider med et mangfold av metoder - og på mange forskjellige caser - og studerer i tillegg ulike dynamikker innenfor konflikt og fred.

Basert på en utlysning har vi valgt 20 forskere til å presentere forskning, nylige publikasjoner og arbeidsoppgaver, og har samlet dem i fire paneler. 

Les mer om forfatterne og deres abstracts her:

Authors and Abstracts