Cedric H. de Coning

Forsker 1

Cedric de Coning er forsker I i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI.

Han leder NUPIs Senter for FN og global styring og Klima, fred og sikkerhets-prosjektet. Han leder også Effectiveness of Peace Operations-nettverket (EPON), og bidrar til Training for Peace-programmet, FNs Fredsoperasjoner prosjekt (UNPO), m.m. Cedric er også seniorrådgiver for fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. Cedric tvitrer på @CedricdeConing. 

Cedric har 20 års erfaring innen forskning, policyrådgivning, utvikling og utdanning innen konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging og freds- og konfliktstudier. Cedric har doktorgrad i Applied Ethics fra University of Stellenbosch og mastergrad (cum laude) i konflikthåndtering og fredsstudier fra University of KwaZulu-Natal.


Utdanning

2012 PhD, Applied Ethics, Department of Philosophy, University of Stellenbosch

2005 M.A., Conflict Management and Peace Studies, University of KwaZula-Natal

Arbeidserfaring

2020- Forsker I, NUPI 2012-2020 Seniorforsker, NUPI

2006-2012 Forsker, NUPI

2002- Seniorrådgiver (konsulent), ACCORD

2002 Opplæringsrådgiver, FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO)

2001-2002 Politisk rådgiver, FNs spesialutsendings kontor (Office of the Special Representative of the Secretary-General, SRSG), FNs overgangsmyndighet i Øst-Timor (UNTAET)

1999-2001 Civil Affairs Officer for FNs overgangsmyndighet i Øst-Timor (UNTAET)

2000 Assisterende direktør, ACCORD

1997-1999 Leder for ACCORDs fredsbevaringprogram

1988-1997 Sør-Afrikas utenriksdepartement

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler