Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Vern av kritisk infrastruktur i Noreg og dei tre baltiske statane: likskapar og forskjellar

The issue of protection of critical infrastructure blir hatt been put higher on the national and international dagsordens by several recent international and national developments.Spørsmål knytt til vern av kritisk infrastruktur har blitt sett høgare på dei nasjonale og internasjonale dagsordenane av fleire grunnar.
19 januar 2022
15:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Livestream til Facebook og Youtube
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Engelsk
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt

Ulike cyberangrep på element av kritisk infrastruktur og digitale inntrengingar som hadde som mål å påverke politiske utfall og avgjerder, har avslørt alvorlege digitale sårbarheiter og den sentrale rolla digital infrastruktur speler i samfunna våre. Covid-pandemien med dei dramatiske konsekvensane sine  har demonstrert viktigheita av ikkje-militære aspekt ved tryggleik og avdekt manglar ved den eksisterande infrastrukturen som ikkje var førebudd på å møte denne uventa utfordringa. Korleis spørsmåla om vern av kritisk infrastruktur og kommunikasjon med samfunnet om dette blir tatt opp i Noreg og dei tre baltiske statane - Estland, Latvia og Litauen - er hovudtemaet for seminaret som NUPI organiserer 19. oktober 2021.Presentasjon av boka “Critical infrastructure in the Baltic states and Norway: Strategies and practices of protection and communication ” finansiert av EØS/Norway Grants vil stå i fokus av dette arrangementet.

Norsk utanrikspolitisk institutt NUPI inviterer derfor til seminaret "Beskyttelse og kommunikasjon av kritisk infrastruktur i Noreg og dei tre baltiske statane: likskapar og forskjellar." Dette seminaret vil presentere hovudfunna i prosjektet Norway-Baltic Research Network. Critical Infrastructure: Institutional Coordination and Policy Preferences finansiert av EEA/Norway Grants og gjennomført i fellesskap av Latvian Institute of International Affairs LIIA, Latvia, International Center for Defense and Security (ICDS), Estland, Vilnius University, Litauen og Norsk utanrikspolitisk institutt NUPI, Noreg. Medlemmer av prosjektteamet vil presentere hovudfunna på seminaret som vil bli avhalde 19. oktober 2021 frå 14:00 til 15:30 på NUPI.

Smittevern: Sjølv om mange er vaksinerte, er ikkje pandemien over. Dei generelle smittevernråda som framleis gjeld er:

Hald deg heime viss du er sjuk

Test deg for covid-19 viss du har symptom på luftvegsinfeksjon. Dette gjeld både vaksinerte og ikkje-vaksinerte. 

Ha god hand- og hostehygiene

Viss du tilhøyrer ei risikogruppe, følg råd til personar i risikogrupper (fhi.no)

 

Hovedtalere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Evija Djatkoviča
Forsker, LIIA
Ivo Juurvee
Leder, Program for sikkerhet og motstandskraft, ICDS
Ramon Loik
Forsker, ICDS
Māris Andžāns
Førsteamanuensis, RSU
Ramūnas Vilpišauskas
Direktør for IIRPS, Universitetet i Vilnius
19 januar 2022
15:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Livestream til Facebook og Youtube
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Engelsk
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt