Krigen i Nagorno-Karabakh i 2020 resulterte både i store territorielle tap for Karabakh-armenerne, og i utplassering av russiske fredsbevarende styrker. Hvordan har Karabakh-armenernes svekkede posisjon påvirket forholdet mellom regionale ledere i Nagorno-Karabakh og deres armenske støttespillere? Og hvordan har utfallet påvirket forholdet til Russland, som nå forsyner ikke bare Armenia, men også Nagorno-Karabakh med sikkerhetsgarantier?

Såkalte patronstater ("beskytterstater") som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte, spiller en viktig rolle i etableringen av de fleste de facto-stater: de yter militær støtte som sikrer separatistene de facto uavhengighet og de bistår i den påfølgende statsbyggingsprosessen. Men hva skjer når man lider et militært nederlag samtidig som utsiktene for internasjonal anerkjennelse fremstår som stadig fjernere? Hvordan reforhandles forholdet mellom klient, patron og en potensiell ny patron?

Nina Caspersen er professor i statsvitenskap og instituttleder ved Universitetet i York, Storbritannia.