Hopp til innhold
NUPI skole
290922-transparency-europe-missiles.png

Arrangement

Eit openheitsregime for europeiske missil

Bli med når Nikolai Sokov skal snakke om korleis eit slikt regime ville gjort det vanskelegare for Russland å rette konvensjonelle langdistansevåpen mot Ukraina i forkant av invasjonen.
29 september 2022
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Europa
  • Engelsk
  • Seminar
  • Fysisk

Europa husar den største konsentrasjonen av presisjonsstyrte langdistansevåpen i verda. NATO og Russland har utplassert fleire tusen slike våpen i Europa – på bakken, til sjøs og i lufta – som kan skytast opp med eit glimt av varsel. Begge sider driv også eit storstilt moderniseringsarbeid som vil gjere våpena raskare, kraftigare og meir nøyaktige.

Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) har utarbeidd eit detaljert forslag til eit openheitsregime for desse våpena. Eit slikt regime kan bidra til å redusere begges bekymringar for militære disposisjonane til den andre. Det kan også forhindre ein situasjon der visse militære aktivitetar, som store øvingar, kan forvekslast med førebuing til krig. Eit slikt regime ville gjort det vanskelegare for Russland å samle konvensjonelle langdistansevåpen mot Ukraina i forkant av invasjonen.

Torsdag 29. september kan du få med deg eit foredrag med Nikolai Sokov når han kjem til NUPI for å snakke om dette.

Nikolai Sokov har vore Senior Fellow ved Monterey-kontoret til Center for Nonproliferation Studies (CNS) sidan 1996, og han er for tida tilknytta Vienna Center for Nonproliferation and Disarmament. Han er ekspert på russisk diplomati og våpenkontrollpolitikk. Frå 1987-92 arbeidde han i utanriksdepartementet i Sovjetunionen og seinare Russland, og deltok i START I og START II-forhandlingane, og dessutan i ei rekkje toppmøte og ministermøte. Sokov er forfattar og medforfattar av eit dusin bøker og ei rekkje artiklar om atompolitikk og -haldningar, våpenkontroll og internasjonal tryggleik.

PROGRAM:

10.00-10.10: Sverre Lodgaard, Framing the Issue

10.10-10.50: Nikolai Sokov, A transparency regime for European missiles

10.50-11.30: Diskusjon og spørsmål frå salen

Taler

Nikolai Sokov
Senior Fellow, VCDNP
29 september 2022
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Europa
  • Engelsk
  • Seminar
  • Fysisk