Afrika har vært i sterk vekst over det siste tiåret, og kontinentet har hatt en gradvis, dog ujevn, suksess med å forbedre utviklingsnivået. Likevel er det fortsatt en stor utfordring for det internasjonale samfunnet å klare å bidra til å få Afrika på god vei til en varig og balansert utvikling.

Krigen i Ukrainas påvirkning i Afrika, sammen med Covid-19, gjeldskriser, konflikter og klimaendringer, fører til at fattigdomsnivået holder seg høyt. Med begrenset økonomisk diversifisering, vedvarende ulikheter, høy arbeidsledighet, demokratisk tilbakegang, mindre matsikkerhet og miljøskader, har Afrika ennå ikke fått startet på en bærekraftig utviklingsvei som kan komme alle til gode over tid.  

For at Afrika skal lykkes i sin utvikling, må det internasjonale systemet fokusere mer spesifikt på dette kontinentet, og komme med mer effektive måter for å løse spesielle behov. Å endre narrativet om Afrika, og se forbi bistand og potensiell avhengighet, er essensielt for fremtidig utvikling. I løpet av årets EU-AU-toppmøte uttrykte afrikanske ledere behovet for en endring i tankesettet fra en donor-mottaker-tilnærming til et som er basert på partnerskap og likebehandling.

9. mai ønsker UNDP Norway, SUM (UiO) og NUPI deg velkommen til en paneldebatt hvor vi ser nærmere på spørsmål som er knyttet til utfordringer rundt utvikling på det afrikanske kontinent og behovet for et nytt narrativ.

I panelet finner du:

  • Ahunna Eziakonwa, assisterende generalsekretær og leder for Afrikabyrået i FN sitt utviklingsprogram (UNDP)
  • Morten Bøås, NUPI
  • Hamdi A. Mohamed, Statistisk sentralbyrå og Rethinking Economics Norge
  • Ragnhild Nordås, Seniorforsker PRIO

Paneldebatten modereres av Dan Banik, professor og leder for Oslo SDG Initiative ved UiO. Arrangementet strømmes også til NUPIs Youtube-kanal (dette krever ikke påmelding).

BIO

Ahunna Eziakonwa, assisterende generalsekretær og leder for Afrikabyrået i FN sitt utviklingsprogram (UNDP)

Ahunna Eziakonwa har mange års erfaring fra FN. Fra 2015 og 2018 var hun landssjef for FN og FN’s Utviklingsprogram (UNDP). Før det fungerte hun som landssjef i Uganda og Lesotho, og hadde flere stillinger hos FN’s kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), som sjef for Afrikaseksjonen i New York og i en rekke felttjenestestasjoner (Liberia, Sierra Leone). Hun har også jobbet for FNs avdelinger for fredsbevarende operasjoner og offentlig informasjon i New York. Før hun begynte i FN, hadde Eziakonwa en rekke ledende stillinger hos sivilsamfunnsorganisasjoner i Afrika. Hun har en mastergrad I internasjonale relasjoner fra Columbia University's School of International and Public Affairs.

Morten Bøås, NUPI

Morten Bøås er forskningsprofessor ved NUPI. Han driver feltarbeid i Afrika og Midtøsten. Bøås er forfatter av en rekke rapporter og artikler, hans siste bøker inkluderer Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape (2017) og Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: a Guide to Research in Closed and Violent Contexts (2020). Bøås har ledet flere store internasjonale forskningsprosjekter, inkludert EU Horizon 2020-finansierte prosjekter EUNPACK (2016-19) og PREVEX (2020-22).

Hamdi A. Mohamed, Statisktisk sentralbyrå og Rethinking Economics Norway

Hamdi A. Mohamed jobber i Statistisk sentralbyrå og er medlem i Rethinking Economics Norway, et internasjonalt nettverk av akademikere, studenter og andre med interesse for økonomi, som har som mål å fornye og berike økonomifaget ved å bygge videre på mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes.

Dan Banik, Universitetet i Oslo

Dan Banik er professor i statsvitenskap og direktør for Oslo SDG Initiative ved Centre for Development and Environment ved Universitetet i Oslo. Forskningen hans fokuserer på fattigdom, demokrati, bistand og bærekraftig utvikling. Han er også tilknyttet professor ved Center for Sustainable Healthcare Education (SHE) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og vert for den populære globale podcasten "In Pursuit of Development"

Ragnhild Nordås, PRIO

Ragnhild Nordås er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO), og assisterende professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Michigan. Interessefeltene hennes inkluderer voldelig konflikt og undertrykkelse, spesielt dynamikken i konfliktrelatert seksuell vold. Hennes nåværende forskningsprosjekter fokuserer på seksuell vold fra statlige aktører og rollen til demografi, kjønnsnormer og korrupsjon.