Flere millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, og enda flere er internt fordrevne. Samtidig er de materielle ødeleggelsene enorme og kritisk infrastruktur som veier, broer, vann- og strømforsyning er skadet. Den humanitære krisen er akutt.

Krigen har også alvorlige politiske og økonomiske konsekvenser og vil påvirke den globale og regionale situasjonen i lang tid framover. 

Sammen med Norwegian Centre for Humanitarian Studies (NCHS) har vi gleden av å invitere til et åpent seminar om den humanitære krisen i Ukraina. Sentrale spørsmål vi vil diskutere er:

  • Hvordan er den humanitære situasjonen i Ukraina nå?
  • Hva skjer med dem som flykter? Hvor drar de? Hva slags hjelp får de? Hvordan blir de mottatt der de kommer?
  • Hva gjør bistandsorganisasjonene?
  • Hva kan gjøres på politisk og diplomatisk nivå for å håndtere situasjonen?