Spørsmål rundt havrett i den østlige delen av Middelhavet og suverenitet i Egeerhavet påvirker mange områder, som demilitarisering av teritorielle områder, av nasjonalt luftrom og av eksklusive økonomiske soner.

Hellas’ utenriksminister Nikolaos Dendias skal 16. februar holde et innlegg med tittelen “Implementing the UN Convention on the Law of the Sea-The Aegean Sea and the Eastern Mediterranean as a case study”.

Etter utenriksministerens innlegg vil han delta i en samtale med Tore Henriksen. Han er dekan ved Juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Norge har betydelig erfaring med dette temaet, bl.a. gjennom arbeidet med Havrettskonvensjonen i Polhavet som Norge, Russland, Canada og Danmark har sluttet seg til, og i forbindelse med delelinjeforhandlingene med Russland over områder i Barentshavet. Samtalen ledes av NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Det vil være mulig å stille deltakerne spørsmål i chatten på direktestrømmingen.