Registrer deg her for å delta på dette seminaret.

I 2022 feirar Noreg og Kroatia 30 år med diplomatiske samband. Under dette seminaret skal den kroatiske utanriks- og europaministeren og den norske utanriksministeren sjå på han korleis det bilaterale forholdet mellom dei to landa har forbetra seg gjennom åra, og korleis norsk støtte har vore viktig for Krotia som har vore gjennom mange ulike prosessar dei siste åra.

Til NUPI 1. mars kjem Kroatias utanriksminister Gordan Grlić Radman og Noregs utanriksminister Anniken Huitfeldt. I tida som kjem forventar Kroatia ei sterk økonomisk utvikling der dei blant anna skal integrera seg endå djupare med EU og NATO, og bli ein del av eurosona, OECD og Schengen. Dette ligg som bakteppe for samtalen under dette seminaret.

Seminaret blir leidd av NUPI-direktør Ulf Sverdrup.