Dette spørsmålet er utgangspunktet for Regina Smyth’s presentasjon, hvor hun på bakgrunn av meningsmålingsdata om protestpotensial i den russiske befolkningen samlet inn våren 2021, diskuterer faktorer som påvirker mobilisering og passivitet i møte med krigen i Ukraina. 

 

Forsøk på å måle protestpotensialet i autoritære samfunn undervurderer ofte folks intensjon om å protestere og overvurderer faktisk protestdeltakelse. Disse feilprediksjonene stammer fra samme årsak: variasjon i opplevelsen av urettferdighet og statens sannsynlige respons på protester. Data om russiske protestholdninger samlet inn våren 2021, viser et svært stort protestpotensial over hele Russland. Til tross for dette førte verken det riggede valget i september 2021 eller den første fasen av Russlands krig mot Ukraina til omfattende protester. Statlig undertrykkelse, desinformasjon og politisk apati kan forklare gapet mellom intensjon og handling. Samtidig antyder funnene at mobilisering kan skje raskt dersom de politiske omstendighetene skulle endre seg. 

Regina Smyth er professor i statsvitenskap ved Indiana University, Bloomington. Smyth studerer politisk deltakelse og samfunnsorganisasjon i autoritære stater. Hennes nyeste bok, Elections, Protest, and Authoritarian Regime Stability, Russia 2008-2020, utforsker hvordan opposisjon i samfunnet og elitestrategier som koblet sammen protester og valg, destabiliserte Putin-regimet og førte til autoritær konsolidering.

Arrangementet organiseres i samarbeid med prosjektet LegitRuss.