Vi har gleden av å ønske Håvard Haugstvedt velkommen til dette seminaret for å presentere sin forskning på radikalisering blant personer med militær bakgrunn.

På dette seminaret ser vi nærmere på personer med og uten militær bakgrunn blant de som er kategorisert som ytre høyre. Forskningen viser at gruppen med militær bakgrunn, sammenlignet med de uten militær bakgrunn, kjennetegnes av flere kjente psykososiale risikofaktorer som blant annet å ha opplevd noe traumatisk og psykiske helseplager. Vi ser også på bevisstgjøring innad i forsvaret og styrking av helsetjenester til veteraner med et fokus på overgangen til det sivile liv. Seminaret retter også et blikk mot etterforskningen rundt stormingen av den amerikanske kongressbygningen.

Ordstyrer er Tore Bjørgo. Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Håvard Haugstvedt er forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) der han forsker på unge menneskers opplevelse av ekstremisme i Norge, forebygging av voldelig ekstremisme, militante gruppers bruk av droner, og andre ekstremisme-relaterte temaer. Håvard disputerte høsten 2021 ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Managing the tension between trust and security: A qualitative study of Norwegian social workers’ experience with preventing radicalisation and violent extremism”