Politihøgskolen og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) har nylig gjennomført to store spørreundersøkelser overfor henholdsvis rikspolitikere og lokalpolitikere. Politihøgskolen har – etter oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste – for tredje gang spurt stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer om deres erfaringer med hets og trusler. Denne runden er også sentralstyret i partiene og ungdomspartiene med i undersøkelsen.

C-REX og Telemarksforskning har – etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – stilt mange av de samme spørsmålene til folkevalgte i kommuner og fylker. Disse undersøkelsene gir oss til sammen muligheter til å gjøre sammenlikninger over tid og mellom ulike kategorier av politikere.

Hovedbildet er at folkevalgte på alle nivåer, fra lokalpolitikk til ungdomspolitikere og opp til storting og regjering, risikerer en uønsket belastning i form av hets og trakassering. Det mest bekymringsfulle funnet handler om utviklingen over tid når det gjelder stortingsrepresentanters og statsråders erfaringer med alvorlige tilfeller av trusler og trakassering, og hvilke konsekvenser dette har for deres privatliv og politiske virke.

Selv om færre lokalpolitikere er utsatt for alvorlige trusler, synes konsekvensene å være desto mer alvorlige for de som blir rammet. Begge undersøkelsene viser at en betydelig andel av politikere på alle nivåer vurderer å trekke seg ut av politikken eller å avstå fra å uttale seg i kontroversielle saker på grunn av belastningen med trakassering og trusler.

Rapporten Trakassering og trusler mot politikere: En spørreundersøkelse blant medlemmer av Stortinget, regjeringen og sentralstyrene i partiene og ungdomspartiene finner du her.

Forskerne bak de to prosjektene vil presentere og diskutere resultatene på konsortiumsseminaret, og vil se dette i sammenheng med den bredere utviklingen av antimyndighets-ekstremisme.

Deltakere er Tore Bjørgo (Politihøgskolen/C-REX) og Anders Ravik Jupskås (C-REX)

Dette seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Vi håper å se mange av dere på NUPI 18. mars. Om du heller vil følge oss direkte på youtube, kan du gjøre det her.