REGISTRER DEG HER!

Siden 2014 har hundrevis av fremmedkrigere kjempet både på russisk og ukrainsk side av konflikten. I 2022 endret situasjonen seg markant da nærmere 20 000 individer uttrykte interesse for å bli med i Ukrainas internasjonale legion.

På dette seminaret skal Kacper Rekawek snakke om motivasjonen som ligger til grunn for disse menneskene som vil kjempe for Ukraina og utfordringene de møter. Seminaret gir et unikt og ukjent perspektiv på krigen.

Kacper Rekawek er postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX). Rekawek har 15 års erfaring med forebygging av terror og voldelig ekstremisme fra akademia (Queen’s University Belfast, Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence at the University of St. Andrews), tenketanker (Polish Institute of International Affairs, PISM), og fra GLOBSEC og Counter Extremism Project. Siden 2014 har han studert vestlige ekstreme fremmedkrigere i krigen i Ukraina, og han har nylig publisert en bok om det samme temaet med tittelen Foreign Fighters in Ukraine: The Brown-Red Cocktail. Sommeren 2021 startet han arbeidet sitt hos Center for Research on Extremism (C-REX) på Universitetet i Oslo.

Seminaret holdes i regi av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.