MELD DEG PÅ HER!

Forholdet mellom USA og Kina er preget av økende konkurranse, rivalisering og konflikt. De to stormaktene står åpenbart på hver sin side av mange politiske saker og interesser. Men hvordan kan nasjonale identiteter, og til og med rasebaserte oppfatninger om ‘en selv’ og ‘den andre’, påvirke diskusjonene om utenrikspolitikken det ene landet bør føre mot det andre?

Forskningen til professor Alastair Iain Johnston viser at identitetsforskjeller, holdninger til forestillinger om rase og rasebaserte stereotypier spiller en rolle for hvordan utenrikspolitikk blir diskutert i både USA og Kina, i hvert fall blant noen aktører.

I amerikanske debatter omtales gjerne Kina som en revisjonistisk stat i amerikanske debatter, mens mange kinesere anklager USA for å opptre som en hegemon som forsøker å begrense dem. Johnston viser i tillegg hvordan noen politiske utøvere og grupperinger i økende grad gjør identitetsspørsmål og rasebaserte stereotypier til en del av de utenrikspolitiske debattene.

Johnston argumenterer for at dette fører til mer unøyaktig skråsikkerhet, heller enn usikkerhet, om hvordan det andre landet vil agere, som igjen kan øke intensiteten i den gjensidige rivaliseringen.

På dette frokostseminaret presenterer Johnston forskningen sin på hvordan forholdet mellom USA og Kina, samt sikkerhetsspørsmål i Øst-Asia og andre steder, utvikler seg.

Johnstons presentasjon følges opp av en samtale med NUPI-forsker Hans Jørgen Gåsemyr. Det blir anledning til å stille spørsmål mot slutten.

Alastair Iain Johnston er professor ved Harvard University. Forskningen hans drar veksel på sosial psykologi i forståelsen av kinesisk utenrikspolitikk og sikkerhetsspørsmål knyttet til USA og Kina, samt andre tema relatert til utviklingstrekk i Øst-Asia regionen.

En lett frokost blir servert fra kl. 08.30 og seminaret varer fra kl. 09.00 til 10.30. Arrangementet blir også strømmet på NUPIs YouTube-kanal (du trenger ikke å melde deg på for å delta digitalt).