Hans Jørgen Gåsemyr

Seniorforsker

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Gåsemyr sin bakgrunn spenner samfunnsvitenskap, kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universitet. MA og PhD gradene hans er i statsvitenskap. Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing og han har erfaring fra norsk media og kringkasting. Hans primære forskningsfelt er kinesisk politikk, hovedsakelig nasjonal politisk økonomi og utenrikspolitikk med vekt på organisasjoner og digital teknologi. Hans sekundære forskningsfelt er norske og internasjonale betingelser for økonomisk og kunnskapsrelatert samarbeid med vekt på relasjoner til Kina.

Se Hans Jørgens publikasjoner fra UiB her.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • ARENDALSUKA: Kva skjer viss vi må slutte å handle med Kina?
  Arrangement
  tor. 18 aug. 2022
  Time: 17:00 Europe/Oslo | Location: Bærekraftscenen, Arendal

  Handelen vår med Kina er viktig for norsk økonomi - men forholdet er også fullt av dilemma. Kva skjer viss vi må slutte å handle med Kina?

 • Frukostseminar: Kinas belte- og vegbygging gjennom pandemi og krig
  Arrangement
  fre. 10 jun. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Det kinesiske beltet og veg-initiativ er i full utvikling, men covid-19 pandemien og krigen i Ukraina reiser mange nye spørsmål. Er dei opphavlege kinesiske visjonane og ambisjonane framleis intakt, og korleis blir dei enkelte byggjeprosjekta påverka og dei større og samansette planane?

 • The Belt and Road Initiative and New Regionalism
  Arrangement
  man. 25 jan. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  While framed by China as an inclusive platform of multilateral cooperation, The Belt and Road Initiative (BRI) has been met with mixed perceptions in Europe. Join this webinar to learn more about the nature, dynamics and influence of the BRI.

 • Frukostseminar: Kina som utviklingsaktør i Afrika
  Arrangement
  man. 13 jan. 2020
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Den kinesiske rolla som internasjonal utviklingsaktør veks. Kva ønskjer Kina å oppnå? Korleis responderer afrikanske aktørar, og kva er moglege implikasjonar for norsk utviklingspolitikk?

 • Frukostseminar: Korleis ser Kina på verdsøkonomien?
  Arrangement
  tir. 19 nov. 2019
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Vi høyrer mykje om bremsa økonomisk vekst for Kina og handelskrigen med USA. Korleis vurderer kinesiske økonomiforskarar situasjonen og kva betyr det for andre land og Noreg?

Artikler Alle artikler