Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Hans Jørgen Gåsemyr

Seniorforsker
Hans_Jørgen_Gåsemyr_11.jpg

Kontaktinfo og filer

hg@nupi.no
(+47) 930 27 005
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Gåsemyr sin bakgrunn spenner om samfunnsvitenskap, kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universitet. MA og PhD gradene hans er i statsvitenskap. Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing og han har erfaring fra norsk media og kringkasting.

Han forsker på kinesisk nasjonal og internasjonal politikk, med vekt på organisasjoner og betingelser for politisk, økonomisk og teknologi- og kunnskapsrelatert samhandling mellom stater og samfunnsaktører.

Gåsemyrs prosjekt- og publiseringsaktivitet er beskrevet i CV, under relevante faner på websiden og i CRISTIN-portalen.

Gåsemyrs pågående og nylig avsluttede prosjekt inkluderer: China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization (CHIMULTI), Network for Research on Knowledge Relations (KNOWREL), Consequences of Investments for National Security (COINS), China and the UN Sustainable Development Goals, China and Multilateral Development Banks, and Norway-China Symposium for Research within the Social Sciences, Humanities and Law (NOKINSYMP).

Ekspertise

 • Internasjonale investeringer
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Hav
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeid

Norske myndigheter har i flere år tatt aktive grep for å styrke internasjonaliseringen av kunnskapssektoren. Dette gjelder også samarbeid med flere autoritære land som Kina og Russland, som ikke inngår i Norges sikkerhetspolitiske samarbeid. De seneste årene har vi imidlertid sett en klar dreining mot at spørsmål om nasjonal sikkerhet og statusen til liberale verdier blir mer aktualisert, også knyttet til kunnskapsrelasjoner. Vi ser det i form av både skarpere advarsler fra sikkerhetstjenestene, endringer i regelverk og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land som Kina og Russland. I denne artikkelen presenterer vi disse endringene og diskuterer mulige implikasjoner. Empirisk bygger vi på data fra spørreundersøkelser og intervju, samt en gjennomgang av dokumenter og mediesaker om aktuelle hendelser. Teoretisk støtter vi oss på forklaringer med bakgrunn i geopolitikk- og sikkerhetiseringslitteraturen. Vi argumenterer for at tiltak som blir gjort for å beskytte nasjonal sikkerhet og liberale verdier, også kan begrense den frie forskningens handlingsrom og dermed endre rammene for akademisk frihet, spesielt for aktiviteter med tilknytning til aktører fra ikke-allierte land. For å unngå overdrevent strenge rammer, bør forskere og deres institusjoner aktivt vise og kommunisere hvordan de jobber med ansvarlighet i sine kunnskapsrelasjoner. Det gjelder ikke minst i situasjoner der etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer framstår som åpenbare.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner

Innledning. Norden og kunnskapssamarbeid med autoritære og ikke-allierte stater: betinget åpenhet med skjerpede krav til beskyttelse

Betingelsene for internasjonal kunnskapsproduksjon og internasjonalt kunnskapssamarbeid er i endring. Det som lenge har vært et samfunnsområde preget av særlig liberale og åpne praksiser, er nå gjenstand for skjerpet oppmerksomhet om beskyttelse av nasjonal sikkerhet og akademisk frihet. Utvikling relatert til Kina spesielt, men også Russland og andre autoritære stater med kunnskapsrelaterte ambisjoner, har fått varsellampene til å blinke i mange liberale demokratier. Det gjelder også i Norden. I dette fokusnummeret studerer vi hvordan og hvorfor strengere og mer restriktive betingelser knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid vokser frem i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi er opptatt av å problematisere og forklare hva som skjer når sterkere sikkerhets- og beskyttelseshensyn møter liberale normer som akademisk frihet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner: strammere grep om internasjonalt samarbeid

Hva skjer når sikkerhet og liberale verdier får skjerpet oppmerksomhet i internasjonale forskningssamarbeid? Et nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk ser på hva nordiske land gjør med sine kunnskapsrelasjoner til Kina og andre autoritære stater.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
070523_IP-lansering_nyhetssak.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
US-China-rivalry_NTB_XrtvUx0x9Gc.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
26. feb. 2024
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

Hvordan kan Kina og USA konkurrere uten å lage krig?

Verden er full av konflikter, og Kina og USA intensiverer konkurransen og rivaliseringen seg imellom. Hva må skje for at de to supermaktene skal styre unna militære konflikter?

Kina sikter mot toppen
Podkast

Kina sikter mot toppen

Kinas nye femårsplan er klar. Den sikter høyt opp og langt fram. Det store målet er at Kina skal bli et teknologisk og innovativt fyrtårn, før det...

 • International economics
 • Economic growth
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nation-building
 • International economics
 • Economic growth
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nation-building
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Palestina er viktig for Kina. Av flere grunner.

Kina har ikke vist vilje til å kritisere Russland for krigen i Ukraina. Kontrasten til pekefingeren de nå retter mot Israels krigføring, er slående, skriver Hans Jørgen Gåsemyr i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Asia
 • Konflikt
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
US-China-rivalry_NTB_16-9_web.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
20. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Identitet og stereotypier i rivaliseringen mellom USA og Kina

Frokostseminar: Identitetsforskjeller, holdninger og stereotypier knyttet til forestillinger om rase spiller i økende grad en rolle for hvordan utenrikspolitikk blir diskutert i både USA og Kina.

Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norway: Between engagement and caution

Kapittelet omhandler Norges politiske grep om relasjonene til Kina, og er del av en større rapport der mange europeiske land og EU sin Kina-politikk blir kartlagt. Norge forsøker å kombinere engasjement og aktsomhet i sin tilnærming til Kina, og søker samarbeid i saker av felles interesse, samtidig som Norge vil verne om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale normer internasjonalt. I fraværet av en oppdatert, samlet Kina-strategi, har norske myndigheter tatt flere grep for å styrke koordineringen rundt Kina-relaterte spørsmål. Det er imidlertid vanskelig å se effekten av disse grepene, eller se helheten i hva Norge jobber for å oppnå i sine relasjoner til Kina.

 • Utenrikspolitikk
 • Asia
ETNC.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

45 millioner til NUPI-ledet forskningssenter for geopolitikk

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Global økonomi
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Global styring
 • Styring
Hvor hender det?
Er Taiwan en øy, et land eller en kinesisk provins? Svaret avhenger av hvem du spør. Uansett er Taiwan bosted til 23 millioner mennesker, og er del av...
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Conflict
1 - 10 av 67 oppføringer